Gmina Olsztynek - strona dla Inwestorów


Idź do treści

Ludność

Informacje o gminie

Gminę Olsztynek zamieszkuje około 13,9 tys. ludzi, z czego około 7 tys. to kobiety, zaś 6,9 tys. - mężczyźni. Po okresie dużego wzrostu w latach 1975 - 1997, obecnie liczba ludności utrzymuje się na podobnym poziomie. Większość mieszkańców gminy żyje w mieście (7,7 tys.), pozostali (6,2 tys.) to mieszkańcy wsi. Ponad połowa mieszkańców gminy (około 9,1 tys. osób) to ludność w wieku produkcyjnym).
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2011 r. wynosiła w gminie 846 osób, bo stanowiło o 80 osób mniej niż w roku 2010. Zauważalny jest jednak spadek liczby osób zatrudnionych w roku 2011, która wynosiła 3404 osoby.
Sieć osadnicza gminy jest bardzo rozdrobniona. Przeważają w niej małe wsie - osady i przysiółki liczące nie więcej niż 100 mieszkańców. Zamieszkuje w nich około 20% ludności gminy. W trzech dużych wsiach (Waplewo, Mierki i Platyny) koncentruje się ok. 25% ludności gminy. W większości miejscowości dominującą funkcją jest funkcja rolna. W 11 miejscowościach główną funkcją jest rekreacja (Kurki, Marózek, Lutek, Maróz, Kołatek, Nowa wieś Ostródzka, Orzechowo, Selwa, Świerkocin, Waszeta, Ząbie).

Analiza oglądalności witryny

Powrót do treści | Wróć do menu głównego