O gminie - Gmina Olsztynek - strona dla Inwestorów

GMINA OLSZTYNEK
STRONA DLA INWESTORA
Przejdź do treści
REKOMENDOWANE
Olsztynek, ul. Wilcza
Powierzchnia 3,5 ha
Olsztynek to gmina miejsko - wiejska położona w południowo - zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie olsztyńskim. Zajmuje powierzchnię 372 km. kw., co czyni ją największą gminą w powiecie olsztyńskim (13,1% jego powierzchni).
Siedzibą gminy jest miasto Olsztynek, w jej skład wchodzi także 65 miejscowości, które tworzą 30 sołectw. Olsztynek sąsiaduje z ośmioma gminami.
Ludność: 13 883 osoby (11% ludności powiatu).
Gęstość zaludnienia: 37,3 osób/km. kw.
Współczynnik feminizacji: 102,2.
Udział osób w wieku produkcyjnym w ludności gminiy: 64%.
Poznaj dane statystyczne:
Data aktualizacji: 11.09.2018 r.
Gmina leży na skraju Pojezierza Olsztyńskiego, na południe od Olsztyna. Obszar gminy charakteryzuje się występowaniem w przewadze gleb lżejszych, Pod względem typologicznym dominują gleby brunatne we wszystkich kompleksach glebowych.
Lesistość gminy wynosi około 52%. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy jest nierównomierne. Duże i dość zwarte kompleksy leśne występują we wschodniej części gminy i w jej części północnej.
Teren gminy leży w obszarze wododziałowym zlewni Drwęcy, Pasłęki, Łyny i Omulwi. Charakteryzuje się występowaniem terenów źródliskowych i cieków o niewielkich przepływach oraz dużą ilością jezior. Ponadto do granic gminy przylegają duże akweny jeziorne: Pluszne i Łańskie w zlewni Łyny oraz Sarąg w zlewni Pasłęki, a także kilka mniejszych jezior, z których największe to Tymawskie i Gugowo. Miasto Olsztynek jako jedno z nielicznych może pochwalić się położeniem jeziora w jego granicach administracyjnych, które od lat służy mieszkańcom jako miejsce rekreacji i wypoczynku.
Gmina położona jest na przecięciu trzech ważnych szlaków komunikacyjnych. Należą do nich:
  • droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa - Radom - Kielce - Kraków - Rabka,
  • droga ekspresowa S51 Olsztynek - Olsztyn, dalej przechodząca w drogę krajową nr 51  biegnącą przez Dobre Miasto - Lidzbark Warmiński - Bartoszyce - Bezledy,
  • droga krajowa nr 58 Olsztynek - Jedwabno - Szczytno - Ruciane-Nida - Pisz - Biała Piska.
  • Wymienione główne szlaki komunikacyjne uzupełnia sieć dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Przez teren gminy przebiega ponadto linia kolejowa o znaczeniu pierwszorzędnym nr 216 Działdowo - Olsztyn.
Opisane wyżej walory gminy pozwalają być Olsztynkowi gminą nie tylko turystyczną, bogatą w obiekty dziedzictwa kulturowego, ale także - z racji na swoje unikalne położenie komunikacyjne - centrum logistycznym regionu. Najbliższe lotniska znajdują się w Warszawie (196 km, 2 godz. 20 min.), Gdańsku (174 km, 2 godz.) i Szymanach (73 km, 1 godz.). W Olsztynku swoje miejsce znajdą zarówno firmy hotelarskie, gastronomiczne, agrotorystyczne, jak i centra dystrubucyjne, które dzięki doskonałemu połączeniu komunikacyjnemu będą miały w zasięgu ręki nie tylko część wschodnią województwa, ale również kraje połozone za wschodnią granicą. Nie można również zapominać o potencjale mieszkaniowym gminy. Z racji na bliskość Olsztyna oraz dogodne warunki komunikacyjne, Olsztynek z powodzeniem może stanowić tzw. sypialnię dla stolicy województwa. Jednym słowem, Olsztynek jest dla wszystkich!
Kontakt
Urząd Miejski w Olsztynku
Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
tel. (89) 5195 453
e-mail: ratusz@olsztynek.pl
W sprawach ofert inwestycyjnych
Adam Korgul
tel. (89) 5195 473, pok. 16
e-mail: invest@olsztynek.pl
Wróć do spisu treści