O gminie - Gmina Olsztynek - strona dla Inwestorów

GMINA OLSZTYNEK
STRONA DLA INWESTORA
Przejdź do treści
REKOMENDOWANE
Olsztynek, ul. Wilcza
Powierzchnia 3,7 ha
Olsztynek to gmina miejsko - wiejska położona w południowo - zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie olsztyńskim. Zajmuje powierzchnię 372 km. kw., co czyni ją największą gminą w powiecie olsztyńskim (13,1% jego powierzchni).
Siedzibą gminy jest miasto Olsztynek, w jej skład wchodzi także 65 miejscowości, które tworzą 30 sołectw. Olsztynek sąsiaduje z ośmioma gminami.
Ludność: 13 883 osoby (11% ludności powiatu).
Gęstość zaludnienia: 37,3 osób/km. kw.
Współczynnik feminizacji: 102,2.
Udział osób w wieku produkcyjnym w ludności gminiy: 64%.
Poznaj dane statystyczne:
Data aktualizacji: 01.02.2018 r.
Gmina leży na skraju Pojezierza Olsztyńskiego, na południe od Olsztyna. Obszar gminy charakteryzuje się występowaniem w przewadze gleb lżejszych, Pod względem typologicznym dominują gleby brunatne we wszystkich kompleksach glebowych. Najbardziej przydatne rolniczo gleby to grunty rolne klasy IIIa i IVb. Zajmują one stosunkowo małą powierzchnię. Większe skupiska tych gleb znajdują się w rejonie Platyn, Warlit Małych, Elgnówka, Maniek, Gaju, Mierek, Sudwy i Sitna. Pozostałe gleby gminy to gleby średnio urodzajne i słabo urodzajne.
Lesistość gminy wynosi około 52%. Rozmieszczenie lasów na terenie gminy jest nierównomierne. Duże i dość zwarte kompleksy leśne występują we wschodniej części gminy i w jej części północnej. Także w części zachodniej gminy znajduje się znaczny kompleks leśny przylegający do doliny Drwęcy. Zdecydowanie najmniejszą lesistością odznacza się część centralna gminy oraz część południowo - zachodnia oraz rejon Platyny - Elgnówko - Gaj.
Teren gminy leży w obszarze wododziałowym zlewni Drwęcy, Pasłęki, Łyny i Omulwi. Charakteryzuje się występowaniem terenów źródliskowych i cieków o niewielkich przepływach oraz dużą ilością jezior. Ponadto do granic gminy przylegają duże akweny jeziorne: Pluszne i Łańskie w zlewni Łyny oraz Sarąg w zlewni Pasłęki, a także kilka mniejszych jezior, z których największe to Tymawskie i Gugowo. Miasto Olsztynek jako jedno z nielicznych może pochwalić się położeniem jeziora w jego granicach administracyjnych, które od lat służy mieszkańcom jako miejsce rekreacji i wypoczynku.
Gmina Olsztynek położona jest na obszarze różnych form ochrony przyrody:
  • obszarów chronionego krajobrazu (Lasy Taborskie, Dolina Górnej Drwęcy, Jezioro Mielno, Dolina Pasłęki, Dolina Marózki, Puszcza Napiwodzko - Ramucka),
  • obszarów Natura2000 (Puszcza Napiwodzko - Ramucka, Ostoja Napiwodzko - Ramucka, Dolina Drwęcy),
  • rezerwatów przyrody (Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce, Rzeka Drwęca, Bagna Nadrowskie),
  • zespołów przyrodniczo - krajobrazowych (Dolina Marózki).
Wszystkie formy ochrony przyrody występujące w gminie rozmieszczone są brzegowo - centralna część gminy (miasto Olsztynek oraz miejscowości: Ameryka, Mierki, Jemiołowo, Kunki, Pawłowo, Lichtajny, Królikowo, Sudwa, Świętajny, Wilkowo, Platyny, Czerwona Woda, Zawady, Gaj, Elgnówko, Tolejny) są położone poza wszelkimi formami ochrony przyrody.
Gmina położona jest na przecięciu trzech ważnych szlaków komunikacyjnych. Należą do nich:
  • droga ekspresowa S7 Gdańsk - Warszawa - Radom - Kielce - Kraków - Rabka,
  • droga ekspresowa S51 Olsztynek - Olsztyn, dalej przechodząca w drogę krajową nr 51  biegnącą przez Dobre Miasto - Lidzbark Warmiński - Bartoszyce - Bezledy,
  • droga krajowa nr 58 Olsztynek - Jedwabno - Szczytno - Ruciane-Nida - Pisz - Biała Piska.
  • Wymienione główne szlaki komunikacyjne uzupełnia sieć dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Przez teren gminy przebiega ponadto linia kolejowa o znaczeniu pierwszorzędnym nr 216 Działdowo - Olsztyn.
Opisane wyżej walory gminy pozwalają być Olsztynkowi gminą nie tylko turystyczną, bogatą w obiekty dziedzictwa kulturowego, ale także - z racji na swoje unikalne położenie komunikacyjne - centrum logistycznym regionu. W Olsztynku swoje miejsce znajdą zarówno firmy hotelarskie, gastronomiczne, agrotorystyczne, jak i centra dystrubucyjne, które dzięki doskonałemu połączeniu komunikacyjnemu będą miały w zasięgu ręki nie tylko część wschodnią województwa, ale również kraje połozone za wschodnią granicą. Nie można również zapominać o potencjale mieszkaniowym gminy. Z racji na bliskość Olsztyna oraz dogodne warunki komunikacyjne, Olsztynek z powodzeniem może stanowić tzw. sypialnię dla stolicy województwa. Jednym słowem, Olsztynek jest dla wszystkich!
Instytucje okołobiznesowe:
  • kancelaria notarialna
  • kancelarie prawne i radców prawnych
Kontakt
Urząd Miejski w Olsztynku
Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
tel. (89) 5195 453
e-mail: ratusz@olsztynek.pl
W sprawach ofert inwestycyjnych
Adam Korgul
tel. (89) 5195 473, pok. 16
e-mail: invest@olsztynek.pl
Wróć do spisu treści