Gmina Olsztynek - strona dla Inwestorów


Idź do treści

Węzeł Olsztynek Zachód

Inne tereny inwestycyjne

Grunty te położone są bezpośrednio przy największym węźle komunikacyjnym w województwie - Olsztynek Zachód, łączącym nowo wybudowaną drogę nr 7 (Warszawa - Gdańsk) z drogą nr 51 (Olsztynek - Olsztyn - Bezledy). W niedalekim czasie planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 51 do parametrów drogi ekspresowej oraz połączenie jej z obwodnicą Olsztyna. Obecnie gmina jest w trakcie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego 115 - hektarowego obszaru, który zakłada przeznaczenie tych terenów pod szeroko rozumiany przemysł i usługi: centra logistyczne, handlowe, zakłady produkcyjne, hotele, zakłady usługowe itp. Teren ten stanowi znakomite uzupełnienie dla planowanego lotniska. W zasięgu znajduje się linia energetyczna oraz sieć gazowa. W toku są prace nad opracowaniem projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej. Cały obszar stanowi własność prywatną. W przypadku chęci inwestyowania na tym terenie, Gmina Olsztynek oferuje pomoc w kontakcie z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

Analiza oglądalności witryny

Powrót do treści | Wróć do menu głównego