Gmina Olsztynek - strona dla Inwestorów


Idź do treści

Węzeł Olsztynek Wschód

Inne tereny inwestycyjne

Teren inwestycyjny położony bezpośrednio przy węźle komunikacyjnym Olsztynek Wschód, łączącym nowo wybudowaną obwodnicę Olsztynka (droga nr 51) z drogą nr 58 (Olsztynek - Szczytno). W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 51 do parametrów drogi ekspresowej oraz połączenie jej z obwodnicą Olsztyna. Obecnie gmina planuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego 38 - hektarowego obszaru, który zakłada przeznaczenie tych terenów pod szeroko rozumiany przemysł i usługi: centra logistyczne, handlowe, zakłady produkcyjne, hotele, zakłady usługowe itp. W zasięgu znajduje się linia energetyczna oraz sieć gazowa. Działka jest także uzbrojona w wodę i kanalizację. Teren otrzymał w 2014 roku nagrodę w konkursie "Grunt na medal" promującym najlepsze tereny inwestycyjne w kraju. Cały obszar stanowi własność prywatną. W przypadku chęci inwestyowania na tym terenie, Gmina Olsztynek oferuje pomoc w kontakcie z właścicielami poszczególnych nieruchomości.
Zobacz site check list.


Zobacz teren na:
- ortofotomapie,
- ortofotomapie z warstwą działek ewidencyjnych,

- mapie topograficznej.

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Analiza oglądalności witryny

Powrót do treści | Wróć do menu głównego