Przejdź do treści strony

Najnowsze Aktualności

Olsztynek - modelowy przykład obsługi inwestora

Urząd Miejski w Olsztynku w latach 2016-2019 uczestniczył w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to pilotażowy program nie tylko w naszym województwie, ale i w całym kraju, natomiast Gmina Olsztynek została uznana za modelowy przykład realizacji projektu i wybrana do podzielenia się swoimi doświadczeniami, które następnie posłużą jako baza doświadczeń dla całej Wspólnoty Europejskiej. Dziękujemy!