Przejdź do treści strony

Wsparcie i zachęty inwestycyjne dla Inwestorów

Od października 2022 r. Urząd Miejski w Olsztynku rozpoczął współpracę z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która oferuje wsparcie dla przedsiębiorców chcących wybudować nowy zakład lub zmodernizować istniejący. Dzięki wsparciu z Polskiej Strefy Inwestycji inwestor może ubiegać się o zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 15 lat, a wysokość udzielonej ulgi może wynieść nawet 70% kosztów inwestycji, w skład których wchodzi również zakup nieruchomości, maszyn czy budowa hal. Katalog kosztów kwalifikowanych jest bardzo szeroki.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji zapraszamy do kontaktu:

  1. Urząd Miejski w Olsztynku, pokój nr 17, tel. (89) 5195 473, email: invest@olsztynek.pl
  2. lub bezpośrednio w siedzibie Strefy: ul. Barczewskiego 1, Olsztyn, tel. 603 406 076, 607 406 042, 603 196 707.

Więcej informacji na temat przyznawanego wsparcia znajdziesz tutaj.


Wsparcie i zachęty inwestycyjne oferowane przez gminę Olsztynek :

  1. Pomoc i wsparcie w całym procesie inwestycyjnym. Nie ograniczamy się do wydania decyzji o warunkach zabudowy czy wypisu z planu zagospodarowania. Proponujemy doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji, postępowań administracyjnych czy kontaktów z gestorami sieci. W przypadku bardziej wymagających projektów oferujemy także pomoc w zorganizowaniu wspólnych narad z gestorami sieci oraz inwestorem w celu wypracowania korzystnych dla wszystkich rozwiązań.
  2. Pełna informacja dotycząca konkretnej nieruchomości w kontekście danej inwestycji. Przygotowujemy wstępną analizę możliwości zagospodarowania działki na konkretny cel. Jeśli pojawiają się problemy, staramy się znaleźć inną lokalizację. W razie potrzeby, zorganizujemy wizytę w terenie.
  3. Oferujemy bezpieczeństwo inwestowania. Staramy się przekonywać inwestorów, aby swoje inwestycje lokowali w pierwszej kolejności na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a więc w sposób dla nich najbezpieczniejszy. Jeśli inwestor wyrazi taką chęć, opracujemy plan zagospodarowania, starając się, aby procedura czasowo była ograniczona do minimum.
  4. Zależy nam, aby każdy inwestor poczuł, że traktowany jest induwidualnie. Wiemy, że realizacja inwestycji to załatwianie różnych spraw, jednak nie chcemy odsyłać inwestorów do kolejnych pokoi w urzędzie. Inwestor - o ile wyraża taką wolę - otrzymuje kontakt do jednego urzędnika, do którego może zwrócić się z każdym pytaniem czy problemem. Nie ma konieczności zbierania kontaktów do różnych biur, wystarczy jedna osoba, która będzie koordynowała inwestycję od strony urzędu.
  5. Opieka poinwestycyjna. Dla naszego urzędu uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę to nie koniec pracy. Podobnie, jak w fazie projektowania, tak podczas realizacji i eksploatacji zdarzają się problemy. Postaramy się wspólnie je rozwiązać.

 

Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne:

 

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 

Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Infolinia: 22 626 06 32

e-mail:punktinformacyjny@cpe.gov.pl

 

Wsparcie w ramach pozostałych instytucji:

Fundacja „Twój StartUp”

 

Formy współpracy:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

tel: 22 334 98 00

 

Data aktualizacji: 9.03.2023 r.